Diensten

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Administratie

Geen stapel bonnetjes in sigarenkistjes meer. Uw administratie wordt op orde gebracht en periodiek bijgehouden. U krijgt de tools in handen waarmee u uw organisatie kunt sturen.

ICT beheer

U verwacht dat uw ICT doet wat het moet doen. Wij zorgen dat ICT gaat doen wat u wilt. Tijdens de intake bepalen we uw verwachtingen en passen uw ICT daar op aan. We gaan voor ICT die 24/7 beschikbaar is. 

Organizing

Bent u het overzicht kwijt? Ziet u uw bureau of de vloer niet meer door scheefzakkende stapels papieren? Raakt u veel tijd kwijt met het zoeken naar documenten die u eigenlijk geordend en direct tot uw beschikking wilt hebben? Loopt uw PC vol met zaken die u bewaart maar vervolgens nooit meer terug kunt vinden? Wij reiken u de tools aan om orde op zaken te brengen. Na een kennismaking met Organizing heeft u weer overzicht in de acties die u moet ondernemen naar (potentiele) klanten toe. U heeft weer de regie over uw eigen agenda. U heeft weer ruimte in uw hoofd om u te concentreren op zaken die voor u echt van belang zijn. Ook uw bedrijfsprocessen maken wij inzichtelijk.

Contractvormen

Abonnement

Tijdens een intake gesprek brengen we uw wensen in kaart. U ontvangt een offerte op maat van de combinatie van de diensten die wij aan u leveren. U betaalt hiervoor een vastgesteld bedrag per maand. In het contract worden tussentijdse contactmomenten vastgesteld. Dat kan op kantoor zijn, maar ook via Skype, Mail, Telefoon of een andere mogelijkheid. Na een jaar spreken we weer af om de resultaten door te nemen en een abonnement voor het volgende jaar te bepalen.

Betaling in termijnen

Tijdens de intake brengen we uw wensen in kaart. U krijgt een offerte op maat van de dienst die we aan u gaan leveren. U krijgt hiervoor een factuur die u in 12 maandelijkse termijnen betaalt. Tussentijds hebben we kontakt via e-mail, telefoon of zonodig een afspraak op lokatie. Aan het einde van het jaar maken we een afspraak om onze werkzaamheden te evalueren. We kunnen dan ook een afspraak maken over het komende jaar. 

Betaling per project

Uw administratie op orde brengen? Uw bedrijfsprocessen in beeld brengen? Een scan van uw ICT middelen en deze up-to-date brengen. Tijdens een intake gesprek bepalen we uw wensen en wat wij voor u kunnen doen. U krijgt een offerte voor het totale project. Tussentijdse kontaktmomenten worden vermeld in de offerte. Na afloop van het project vindt een evaluatie, waarbij eventuele restpunten in beeld worden gebracht en opgelost. De factuur wordt betaald in drie termijnen, 25% bij acceptatie van de offerte, 50% halverwege de looptijd van het project, 25% na de evaluatie.

Onze werkwijze

Aanpak in fasen

Procesinrichting, ICT inrichting, Administratie inrichting, Projectbeheer, alle werkzaamheden die we uitvoeren bestaan uit 5 fasen:

  • Inventarisatie: We beginnen met een intake gesprek waarin uw wensen in beeld worden gebracht. De werkzaamheden worden in kaart gebracht en u ontvangt een offerte.
  • Planning: Na acceptatie van de offerte ontvangt u een factuur en worden te tussentijdse terugkoppelmomenten ingepland. Ook wordt vastgesteld op welke momenten wij onze werkzaamheden uitvoeren.
  • Uitvoering: Wij voeren de basis werkzaamheden uit volgens de offerte en de planning
  • Beheer: Wij houden u met regelmaat op de hoogte van de resultaten
  • Evaluatie: Aan het einde van het eerste contractjaar worden de resultaten doorgesproken en nieuwe afspraken opgesteld.

Onze sterke punten

Professional organizer: Wij brengen orde in uw organisatie

Financieel beheer: Is uw financieel plaatje niet helemaal duidelijk? Wij maken het een en ander inzichtelijk. Of heeft u behoefte aan het werven van externe middelen? Wij begeleiden u door het proces van het zoeken en vinden van geldverstrekkers en voeren de onderhandelingen. 

ICT creatief: Het gebeurt maar zelden dat een ICT toepassing meteen direct biedt wat u wilt. Wij zorgen dat een ICT syteem wordt ingericht zodat het voor u werkt, eventueel kunnen we zoeken naar een ICT systeem dat beter aansluit op uw wensen. 

Tolk: Niet alleen in Nederlands, Engels en Duits kunnen we correspondentie voeren. Ook de taal van diverse overheidsinstanties (KvK, CBS, Belastingdienst), Accountants, Geldverstrekkers en Financiele instanties spreken we vloeiend. Wij kunnen voor u de correspondentie met deze instanties voeren, zodat iedereen tevreden is. Vanzelfsprekend hebben we hierover altijd wel met u overleg.

wat kunnen we nog meer voor u doen?

- ondersteuning bij het opstellen van een ondernemersplan

- kwaliteitssysteem opzetten

- financieringsaanvraag begeleiden

- handleidingen schrijven

- structuur aanbrengen wanneer u het overzicht kwijt bent